• K.P. Krishna Kumár

  Krishna Keralában, Dél-Indiában született. Már kb. 11 éve van itt nálunk, a mi országunkban. Az évek során egyetlen alkalommal sem láttam rajta bármilyen fáradtságot, türelmetlenséget a vendégekkel szemben.

  Hivatását tiszta szívből végzi, egyféle Isteni áldással, Ő a mi kulcsfontosságú emberünk a Brahmayurveda-ban. Nélküle nem léteznénk, és nem alakultunk volna meg.

 • K.P. Krishna Kumár

  Krishna was born in Kerala, southern India. He has been here in Hungary for 11 years. Over the years, I
  have not seen any fatigue or impatience of him with the guests on any occasion. His vocation is from a
  pure heart, with a kind of divine blessing. He is our key human being in Brahmayurveda. Without him we
  would not exist and would not have developed.

 • K.P. Кришна Кумар

  Кришна родился в штате Керала, на юге Индии. В нашей стране он живёт около 11 лет. На
  протяжении многих лет я ни разу не видела, его усталым или проявляющим нетерпение к
  гостям.
  Свою работу он выполняет от чистого сердца, с каким-то божественным благословением. В
  Brahmayurveda он является нашим ключевым сотрудником. Без него мы не существовали бы
  и не создали наше дело.

 • Schönig Henriett

  Heni a nyitás után néhány hónappal csatlakozott hozzánk, mint recepciós.

  Tündéri, mosolygós, türelmes, odaadó, szeretem, mintha a saját lányom lenne.

  Vendégeink folyamatosan különböző méretű és színű csokikkal és sütikkel halmozzák el, kerek csokoládé, lapos csokoládé, kocka csokoládé, ami nem éppen ayurvédikus.

  Forduljanak hozzá bizalommal.

 • Schönig Henriett

  Heni joined us as a receptionist a few months after the opening.
  Fairy, smiling, patient, devoted, feels like being my own daughter.
  Our guests are constantly stacked her with various sizes and kinds of chocolate and biscuits, round
  chocolate, flat chocolate, chocolate cube, which is not Ayurvedic.
  Get in touch with confidence.

 • Шёниг Хенриетт

  Хени пришла к нам на должность сотрудника рецепции спустя несколько месяцев после
  открытия нашего салона.
  Я очень люблю, как свою дочь, эру прелестную, улыбчивую, терпеливую, преданную, девушку.
  Гости постоянно приносят ей пирожные и шоколад различного размера и цвета: круглый
  шоколад, плоский шоколад, шоколад в форме кубика … что не совсем соответствует Аюрведе.
  Смело обращайтесь к ней.

 • Padanilathu Koshy Shinto

  Shintó Perryarban, Keralában, született, a legelső masszőröm mióta létezünk, ezért Ő nálunk kiváltságosan van kezelve, minden téren.

  Szívét lelkét beleadja a masszázsokba, kezelésekbe. Azon vendégeknek szoktuk ajánlani, akik egy eléggé erős masszázst szeretnének és fizikailag ezt képesek „végig szenvedni”. Shintó specialitása főként a fájdalmas területek, mint a hát, ízületek átdolgozása, meleg kezelések alkalmazása.

 • Padanilathu Koshy Shinto

  Shinto was born in Perryar, Kerala, my first masseuse since the beggining, so he is treated privileged in
  all of us. He draws his heart to the massages and treatments. We recommend those guests who want a
  strong massage and can physically "suffer it all".
  Shinto's specialty is mainly the painful areas such as the back, the reclining of the joints, the use of
  warm treatments.

 • Паданилату Коши Синто

  Синто родился в Перьяре, штат Керала, это мой первый массажист с тех пор, как мы
  существуем, поэтому среди нас он во всём обладает привилегией.
  Всю свою душу и сердце он вкладывает в массаж и процедуры. Мы рекомендуем его тем
  нашим гостям, которые любят сильный массаж и физически способны не «страдать на
  протяжении всей процедуры». Специализация Синто – главным образом, болезненные
  участки тела, например, разминка спины, вправка суставов, использование тёплых процедур.

 • Anumod Anderson

  Anumod Kerala, a South Indian born, young man, is always serious and firm. He does not like to spend
  a minute without work, so he always inquires from our receptionist who is the next guest. He is also a
  strong-handed masseur whom we would rather recommend to men or knit muscular guests, but if we
  discuss it, he will also provide us with a softer massage.

 • Анумод Андерсон

  Анумод родился в Южной Индии в штате Керала, это всегда серьёзный, решительный молодой
  человек.
  Не любит оставаться ни на минуту без работы, всегда спрашивает на рецепции, кто его
  следующий гость.
  Он также массажист с сильными руками, которого мы рекомендовали скорее пациентам-
  мужчинам, или очень мускулистым гостям; но, если мы попросим его, он может сделать нам
  более мягкий массаж.

 • Anumod Anderson

  Anumod Keralai, Dél-Indiai születésű, fiatalember, mindig komoly és határozott.

  Nem szeret egy percet sem munka nélkül tölteni, így mindig érdeklődik a recepciósunktól, ki a következő vendége.

  Szintén erőskezű masszőr, akit inkább férfiaknak ajánlanánk vagy kötött izomzatú vendégeknek, de ha megbeszéljük vele, lágyabb masszázzsal is kiszolgál bennünket.

 • Sadasivan Nair Satheesh (Szátis)

  Satheesh is Keralai fiatalember. Figyelmes, előzékeny, jó kedélyű.

  Értékes tulajdonságai már az ideérkezése utáni hetekben megmutatkozott. Rövid időn belül kialakult a visszajáró vendégköre. Munkáját lelkiismeretesen odaadóan végzi az erőteljes masszázsok, kezelések jellemzők rá. Látom benne a tüzet. Csak igy tovább!

 • Damodaran Ajimon Edattu (Ádzsi)

  Ajimon szintén Dél-Indiából, Keralából érkezett hozzánk. Ajimon személyiségéből adódóan nem az erő embere. Ő jóságos, humánus, melegszívű. Éppen ezért munkáját inkább azon vendégeinknek ajánljuk, akiknek kifinomult, inkább relaxáló masszázs válik előnyükre, mint például a Vata túlsúllyal rendelkező vendégeinknek, mivel nekik az olajozás és az idegrendszer megnyugtatása a lényeg, mintsem egy erős masszázs. Éljenek vele!

 • Ану Томас

  Ану недавно начал работать с нами, я так вижу, что ему нужно некоторое время, чтобы он
  полностью раскрылся и показал, на что способен. Он с готовностью работает и очень робкий.
  Мы хотели, чтобы у нас был массажист с более мягкими и деликатными руками (если это
  пожелают гости), поскольку у нас много массажистов, имеющих сильные руки. Его комплекция
  не делает из него Поппея (книжный персонаж).
  Как массажист и как человек, он обладает хорошими качествами. Он ещё «не стал
  европейцем», это видно по его приглаженной причёске.

 • Anu Thomas

  Anu has just started with us, I still think it takes a while to completely dissolve and show his true self.
  Honest and shy. We want him to be our weaker and softer treatments on our work, since we have a lot
  of strong hand masseurs. And it was not Poppeye, either accoring to his type.
  As a masseur, and as a man, he has good qualities. He has not yet "made a European" with his
  haunted hairstyle.

 • Anu Thomas

  Anu nemrég kezdett nálunk, még úgy látom, kell egy kis idő, hogy teljesen feloldódjon és megmutassa igazi énjét. Készséges és félénk. Azt szeretnénk, ha munkája terén gyengébb, lágyabb kezelésekkel boldogítsa vendégeinket, mivel elég sok erős kezű masszőrrel rendelkezünk. Meg aztán alkatából adódóan sem egy Poppeye.Mint masszőr, és mint ember is jó tulajdonságokkal rendelkezik. Ő még nem „európaiasodott”-el a lesimított frizuráján is látszik ez.

 • Mukesh Singhal

  Mukesh was born in New Delhi, and incredibly excellent in Hungarian, and even funny in his own way.
  He is willing to do all he can to please the guest. He puts on a visor of rose with smokestacks and
  candles. In terms of his work, his hands are strong enough to disassemble and then put it together in
  the end.

 • Мукеш Сингхал

  Мукеш родился в Нью-Дели, и каким бы невероятным это было, он превосходно говорит по-
  венгерски, более того, с большим юмором и по-своему забавно. С готовностью делает всё,
  чтобы гость был доволен. Когда работает, зажигает ладан и свечу, а к глазам пациента
  прикладывает щёточку, смоченную в розовой воде. Что касается работы, он обладает очень
  сильными руками, сначала разберёт пациента на части, а потом всё сложит вместе.